ΣΥΜΠΙΕΣΤΕΣ      COMPRESSORS

Συμπιεστές όλων των τύπων από κλειστοί ημίκλειστοι ή ανοιχτοί με Τεχνολογία Digital και Liquid Injection και για χρήση με όλα τα ψυκτικά μέσα .

Συμπιεστές όλων των τύπων από κλειστοί ημίκλειστοι ή ανοιχτοί για χρήση με όλα τα ψυκτικά μέσα .

 

L’ UNITE HERMETIQUE
Συμπιεστές on-off