ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Έχοντας ως βάση την πολεοδομική Μελέτη και την χρήση του κτιρίου φροντίζουμε να προδιαγράψουμε υλικά πρός όφελος του χρήστη και σύμφωνα με τον προυπολογισμό και της ανάγκες του

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

1 + 13 =