ΜΕΛΕΤΕΣ

Η Εταιρεία μας έχει εμπειρία στις μελέτες Η/Μ έχοντας αναλάβει Μελέτες όλων των τύπων σε κτήρια από Κατοικίες, Ξενοδοχεία, Συνεδριακά κέντρα, βιοτεχνίες, Αγροτικές Εγκαταστάσεις και Βιομηχανίες. Θεωρούμε και αντιμετωπίζουμε κάθε Μελέτη και εγκατάσταση με σοβαρότητα με κύριο σκοπό την ενεργειακή και χρηματική εξοικονόμηση. Θέλουμε πάντα να πετυχαίνουμε αυτούς τους σκοπούς και προσπαθούμε νά βρούμε την βέλτιστη οικονομοτεχνική λύση για κάθε έργο που μας αναθέτουν.

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ

Η Πολεοδομική Μελέτη είναι καθοριστικής σημασίας για ένα κτήριο αφού η σωστή εφαρμογή της καθιστά το κτήριο μη ενεργοβόρο και εξασφαλίζει μικρό κόστος συντήρησης. Στην Εταιρεία μας φροντίζουμε να έχουμε τις πληροφορίες από τον Αρχιτέκτονα ή τον ιδιοκτήτη του κτηρίου για την μελλοντική χρήση ώστε οι μελέτες μας να ανταποκρίνονται στην οριστική μελέτη και κατασκευή του έργου.

ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Έχοντας ως βάση την πολεοδομική Μελέτη και την χρήση του κτηρίου φροντίζουμε να προδιαγράψουμε υλικά πρός όφελος του χρήστη και σύμφωνα με τον προυπολογισμό και της ανάγκες του.

ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

Η Μελέτη Κατασκευής αποτελεί το πιό δημιουργικό κομμάτι της εργασίας μας καθώς αρχίζουμε την υλοποίηση όλων των μελετών και είμαστε ευχαριστημένοι με το αποτέλεσμα και την ολοκλήρωση του έργου. Στην Μελέτη κατασκευής περιλαμβάνονται αναλυτικά ο εξοπλισμός και τα υλικά που θα απαιτηθούν καθώς οι ποσότητες και οι προδιαγραφές τους. Η κατασκευαστική μας  εμπειρία μας επιτρέπει να γνωρίζουμε και να προδιαγράφομαι κατασκευαστικές λεπτομέρειες που θα απαιτηθούν από τον εργολάβο του έργου.

ΕΙΔΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ

Κατά την πολυετή διάρκεια και παρουσία μας στον τεχνικό χώρο έχουμε αντιμετωπίσει μελετητικά και σχεδιαστικά θέματα με ιδιαίτερη επιτυχία. Αν έχετε οποιαδήποτε εφαρμογή που απαιτεί μελέτη και κατασκευή στις δικές σας ανάγκες που μπορεί να μήν καλύπτονται από τα τυποποιημένα βιομηχανικά προϊόντα επικοινωνήστε μαζί μας. Θα είναι μεγάλη τιμή και χαρά για μας να σχεδιάσουμε και να κατασκευάσουμε το προϊόν που χρειάζεστε.  

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

12 + 12 =