ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ

Η Πολεοδομική Μελέτη είναι καθοριστικής σημασίας για ένα κτήριο αφού η σωστή εφαρμογή της καθιστά το κτήριο μη ενεργοβόρο και εξασφαλίζει μικρό κόστος συντήρησης. Στην Εταιρεία μας φροντίζουμε να έχουμε τις πληροφορίες από τον Αρχιτέκτονα ή τον ιδιοκτήτη του κτηρίου για την μελλοντική χρήση ώστε οι μελέτες μας να ανταποκρίνονται στην οριστική μελέτη και κατασκευή του έργου.

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

15 + 15 =