ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

Η Μελέτη Κατασκευής αποτελεί το πιό δημιουργικό κομμάτι της εργασίας μας καθώς αρχίζουμε την υλοποίηση όλων των μελετών και είμαστε ευχαριστημένοι με το αποτέλεσμα και την ολοκλήρωση του έργου. Στην Μελέτη κατασκευής περιλαμβάνονται αναλυτικά ο εξοπλισμός και τα υλικά που θα απαιτηθούν καθώς οι ποσότητες και οι προδιαγραφές τους. Η κατασκευαστική μας εμπειρία μας επιτρέπει να γνωρίζουμε και να προδιαγράφομαι κατασκευαστικές λεπτομέρειες που θα απαιτηθούν από τον εργολάβο του έργου.

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

12 + 10 =