ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ VRV

Με μεγάλη εμπειρία στον σχεδιασμό και την κατασκεύη κεντρικών συστημάτων Κλιματισμού έχουμε υλοποιήσει από συστήματα 4 Hp έως συστήματα 200 Hp.