ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

Η Εταιρεία μας έχει κατασκευάσει Η/Μ Εγκαταστάσεις σε όλους τους τομείς όπως: κατοικίες, πρωτογενή παραγωγή, βιοτεχνίες και εργοστάσια.  Συγκεκριμένα οι κατασκευές αφορούν: Κλιματισμό, θέρμανση, ψύξη, εξαερισμό, επαγγελματική και βιομηχανική ψύξη, ηλεκτρολογικά, δίκτυα υπολογιστών και τηλεφωνικών κέντρων, ανελκυστήρες, Αφυγραντήρες, κεντρικές μονάδες διαχείρισης αέρα, Πυρόσβεση και ολα τα Δίκτυα που απαιτούν αυτές οι εγκαταστάσεις. Επίσης έχουν μελετηθεί και κατασκευαστεί βιομηχανικοί χώροι και θάλαμοι ψύξεως από Panel καθώς και ανοξείδωτες κατασκευές.