Ψυκτικά Μέσα και πιστοποίηση, καταγραφή και Ενημέρωση ΥΠΕΝ

F – GAS

Η Εταιρεία μας είναι θετικά αξιολογημένη όπως ορίζει ο Κανονισμός 2067/2015/ΕΚ της Ευρωπαικής Ένωσης για:
1. Σταθερό Εξοπλισμό Ψύξης
2. Σταθερό Εξοπλισμό Κλιματισμού – Αντλίες Θερμότητας
3. Μονάδες Ψύξης σε Φορτηγά και Ρυμουλκούμενα Ψυγεία
Αναλαμβάνουμε την Πιστοποίηση και την ενημέρωση του ηλεκτρονικού συστήματος του ΥΠΕΝ
για:  Έλεγχο στεγανότητας –  Ανάκτηση Ψυκτικών Μέσων – Νέα Εγκατάσταση – Επιδιόρθωση, συντηρηση, επισκευή – Παροπλισμό και απόσυρση Εγκαταστάσεων με Ψυκτικα Μέσα μη φιλικά προς το Περιβάλλον.