ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΣ    FAN     VAM     VKM

 

Το πρόβλημα του σωστού εξαερισμού είναι θεμελιώδες για την δημιουργία ιδανικών συνθηκών αλλά και την εξοικονόμιση ενέργειας. Για αυτόν το λόγο το θεωρούμε βασικό κομάτι της σωστής Μελέτης και Εγκατάστασης.