ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ

Αν σας ενδιαφέρει να λάβετε οικονομική προσφορά άμεσα για την διενέργεια Ενεργειακής επιθεώρησης και την έκδοση  Ενεργειακού  Πιστοποιητικού : Π.Ε.Α.   ( Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης )   Κτιρίου  ή  και  εγκαταστάσεων  Θέρμανσης  και Κλιματισμού. Μπορείτε να συμπληρώσετε τα στοιχεία σας και μία σύντομη περιγραφή του ακινήτου ή της εγκατάστασης,  Επιφάνεια σε m2  και  Ισχύ σε  Κw  αντίστοιχα καθώς την χρήση και περιοχή του ακινήτου και θα σας απαντήσουμε άμεσα.

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

4 + 8 =