ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ

Αν σας ενδιαφέρει να λάβετε οικονομική προσφορά άμεσα για την διενέργεια Ενεργειακής επιθεώρησης και την έκδοση  Ενεργειακού  Πιστοποιητικού : Π.Ε.Α.   ( Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης )   Κτιρίου  ή  και  εγκαταστάσεων  Θέρμανσης  και Κλιματισμού. Μπορείτε να συμπληρώσετε τα στοιχεία σας και μία σύντομη περιγραφή του ακινήτου ή της εγκατάστασης,  Επιφάνεια σε m2  και  Ισχύ σε  Κw  αντίστοιχα καθώς την χρήση και περιοχή του ακινήτου και θα σας απαντήσουμε άμεσα.

Στις φωτογραφίες είναι μερικά από τα ακίνητα για τα οποία έχει γίνει Ενεργειακή Επιθεώρηση και έκδοση Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης από την εταιρεία μας.

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

6 + 1 =