ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ Α/Θ HEAT PUMPS

Στίς Μελέτες και εγκαταστάσεις μας χρησιμοποιούμε Αντλίες θερμότητας για το Ζεστό Νερό Χρήσης ( ΖΝΧ ) αλλά και για την κάλυψη των αναγκών σε ψύξη και θέρμανση. Επίσης πολλές φορές είναι αποδοτικός ο συνδιασμός και ηλιακού συλλέκτη.