GXMJ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Η/Μ ΜΕΛΕΤΕΣ
ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ HVAC&R ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ

ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

Η σωστή μελέτη κάθε κατασκευής από το στάδιο της προμελέτης έως την οριστική μελέτη και κατασκευή είναι σημαντική για εμάς και τους ανθρώπους που μας εμπιστεύονται. Το αποτέλεσμα είναι προς όφελος όλων και είναι καθοριστικός παράγοντας για τον χρόνο και το κόστος εκτέλεσης ενός έργου.

ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

Οι κατασκευές αφορούν όλο το φάσμα των Η/Μ εγκαταστάσεων με σύγχρονο σχεδιασμό και οικολογική συνείδηση. Αφορούν:

Συστήματα Ύδρευσης, Αποχέτευσης, Πυρανίχνευσης, Πυρασφάλειας, Ισχυρών ηλεκτρολογικών, Ασθενών Ηλεκτρολογικών, Θέρμανσης, Κλιματισμού, Εξαερισμού, Ψύξης, Κολυμβητικών Δεξαμενών, Ανελκυστήρων, Καύσιμου Αερίου, Υποσταθμών.

Ο σχεδιασμός αφορά εγκαταστάσεις όλων των δικτύων όπως Αεραγωγοί, Ενδοδαπέδια Θέρμανση, Διαχείριση υδάτινων πόρων, συστηματα καταγραφής, δίκτυα υπολογιστών και τηλεφωνικών κέντρων.

ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

Η Εταιρεία μας αναλαμβάνει το σχεδιασμό και την κατασκευή ειδικών μηχανολογικών εγκαταστάσεων με εμπειρία σε κατοικίες ξενοδοχεία καταστήματα βιοτεχνίες και εργοστάσια για εγκαταστάσεις ειδικών προδιαγραφών και με κριτήριο το χαμηλό κόστος κατασκευής, συντήρησης και λειτουργίας. Ενδεικτικά έχουμε σχεδιάσει και υλοποιήσει εγκαταστάσεις Αφύγρανσης εσωτερικών κολυμβητικών δεξαμενών, γραμμές παραγωγής, κλιματισμό σε παρασκευαστήρια τροφίμων ειδικές κατασκευές ψύξης στους -80, Αφύγρανση τροφίμων, ψύξη σε θαλασσινό νερό σε Ιχθυοκαλλιέργειες, Βιομηχανική Ψύξη σε κυκλώματα γλυκόλης για εργοστάσια, συστήματα για εναλλάκτες παστερίωσης, γραμμές εμφιάλωσης, Θαλάμους Ψύξεως Ανοξείδωτες κατασκευές.

HVAC & R

Κεντρικά Συστήματα Ψύξης και Μηχανήματα Ψύξης – Ψυκτικά Υγρά  Ψύξης Θέρμανσης – Αντλίες Θερμότητας, Fan Coil Units και Ζεστό Νερό Χρήσης
Κεντρικές Κλιματιστικές Μονάδες ΚΚΜ – AHU και Εξαερισμός και Split Units. Κεντρικά Συστήματα Κλιματισμού VRV και Εναλλάκτες VAM – VKM. Συμπιεστές – Συμπυκνωτές – Εκτονωτικές Βαλβίδες – Εξατμιστές – Ψυκτικές σωλήνες Χαλκού και  Εξαρτήματα Ψύξης

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ

Σύμφωνα με τον Κανονισμό Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων Κ.Εν.Α.Κ. (Άρθρο 14) το Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης Π.Ε.Α. κτιρίων: 
Απεικονίζει την ενεργειακή κατάταξη του κτιρίου. Στο ΠΕΑ αναφέρονται, μεταξύ άλλων, τα γενικά στοιχεία του κτιρίου, η υπολογιζόμενη ετήσια συνολική κατανάλωση πρωτογενούς ενέργειας του κτιρίου αναφοράς και του εξεταζόμενου κτιρίου, η ετήσια κατανάλωση ενέργειας ανά πηγή ενέργειας και τελική χρήση, η πραγματική ετήσια συνολική τελική κατανάλωση ενέργειας, οι υπολογιζόμενες και πραγματικές ετήσιες εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα, καθώς και συστάσεις για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης του κτιρίου.Σε περίπτωση που το ΠΕΑ εκδίδεται στο πλαίσιο προγραμμάτων για τον οικιακό τομέα χρηματοδοτούμενων από εθνικούς ή/και κοινοτικούς πόρους, οι συστάσεις του Ενεργειακού Επιθεωρητή αναφέρονται, κατά προτεραιότητα, με βάση τις επιλέξιμες, κάθε φορά, επεμβάσεις.Το Π.Ε.Α. ισχύει για δέκα χρόνια , εκτός από την περίπτωση ριζικής ανακαίνισης του κτιρίου πριν παρέλθει η δεκαετία, οπότε η ισχύς του λήγει με το πέρας των εργασιών ανακαίνισης και πρέπει να εκδοθεί νέο.
Η Εταιρεία μας έχει την δυνατότητα έκδοσης όλων των τύπων ΠΕΑ ( Κτιρίων, Κλιματισμού, Θέρμανσης) ανεξαρτήτως επιφάνειας Κτιρίου και Ισχύος Θέρμανσης και Κλιματισμού.  Δηλαδή  ΠΕΑ   Α’ ,  Β’ ,  Γ’   Τάξης

ΤΕΧΝΙΚΟ SOFTWARE

Η Εταιρεία μας ασχολείται με την ανάπτυξη τεχνικού Λογισμικού για να καλύψει τις δικές της ανάγκες σε αξιόπιστο και λειτουργικό software για μελέτη σχεδίαση και υπολογισμό των κατασκευαστικών τις αναγκών.
Είμαστε διαθέσιμοι να σας προμηθεύσουμε χωρίς κόστος ή άλλη υποχρέωση freeware που θα σας φανούν χρήσιμα στην εργασία σας.
Επίσης Αναλαμβάνουμε την δημιουργία λογισμικού για συγκεκριμένες απαιτήσεις ή αυτοματισμούς. Μποτείτε να επικοινωνήσετε για λεπτομέρειες.

3D PRINTING

Μπορούμε να Μοντελοποιήσουμε και να εκτυπώσουμε για εσάς 3D Αντικείμενα για χρήση σε πρωτότυπες κατασκευές ή για μοντελοποίηση σε επίπεδο μακέτας τεχνικών σχεδίων και παρουσιάσεων αρχιτεκτονικών ή και Μηχανολογικών εγκαταστάσεων. Για οποιοδήποτε Project μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας και θα χαρούμε να βοηθήσουμε στην 3D Σχεδίαση – Μοντελοποίηση. Στόχος μας είναι η ακρίβεια και η ικανοποίηση των απαιτήσεων σας.